Inscriere

(zi/luna/an)

Strada, Nr., Bl., Scara, Apartament, Oras

Completarea acestui camp nu este obligatorie pentru inscriere, dar este recomandata.

Nota:
Completarea prezentului formular de inscriere in cadrul programelor educationale organizate de centrul nostru constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 sub nr. 23275 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Compania noastra va pastra confidentialitatea informatiilor transmise de catre Dvs. pentru inscrierea copiilor in cadrul programului de educatie timpurie pentru prescolari si scolari.